Zásady OneSurfVan

Zásady pro zpracování osobních údajů

Úvod Jsme zavázáni chránit soukromí našich klientů. Tento dokument popisuje, jak zpracováváme osobní údaje, které sbíráme.

Sběr údajů Sbíráme pouze základní kontaktní informace – jméno a e-mailovou adresu našich klientů, které používáme výhradně pro účely odesílání newsletterů.

Účel zpracování Osobní údaje používáme k zasílání pravidelných newsletterů s novinkami a nabídkami našich služeb.

Přístup k údajům K vašim osobním údajům mají přístup pouze oprávněné osoby naší firmy a aplikace Ecomail, která nám pomáhá s distribucí newsletterů.

Práva subjektu údajů Klienti mají právo na přístup k svým údajům, jejich opravu či vymazání, pokud si to přejí. Dále mohou kdykoliv odhlásit odběr newsletterů.

Použití cookies Naše webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského zážitku.

Změny zásad Jakékoli změny těchto zásad budou oznámeny na našich webových stránkách.